Den næsten umulige opgave at skabe en harmonisk sammenhæng mellem to meget forskellige bygninger, rådhuset og biblioteket, løste Egon Fischer med sin Skulpturbro fra 1980, hvor han skabte en passage af cortenstål med store blomster på. Indenfor kan den besøgende bl.a. spille på et klokkespil med farvede hamre.

.

Birkerød Rådhus og Bibliotek, i dag kommunalt administrationscenter og hovedbibliotek, af Ib og Jørgen Rasmussen opført i 1980, er et af Birkerøds fineste huse.

Der er tale om et for samtiden kompliceret hus med knæk og indviklede forløb, der bl.a. er bestemt af den byplanmæssige kontekst, som rådhuset indgår i på fornem vis. De store tegltage med markante tagudhæng bringer ro over bebyggelsen, som skalamæssigt lægger sig fint ind i bybilledet over for Birkerød Station.

Bag det markante gavlparti ligger Rudersdal Bibliotekernes hovedbibliotek samt Rudersdal Kommunes administrationsbygning (det tidligere Birkerød Rådhus) og et fælleshus. Den helstøbte og karakteristiske bygning er fra 1980 og tegnet af Ib og Jørgen Rasmussen.

.

Videre læsning

Læs mere om Birkerøds arkitektur

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur