I Bjæverskov er enkelte ældre huse bevaret, bl.a. den gamle stationsbygning fra 1917, tegnet af Christian Sylow. Den består af en grundmuret bygning på fem fag i en etage. Murene står i blank mur af røde mursten med hvidmalede småsprossede vinduer, døre og hovedgesims. Taget er afvalmet, og den traditionelle arkitektur er i stil med Bedre Byggeskikbevægelsen. I samme stil er forsamlingshuset Frem fra 1935. Derudover er Skovboskolen et eksempel på et tidstypisk skolebyggeri fra 1960’erne og 1970’erne med lave længer i en eller to etager med murede gavlpartier og murpiller i gule mursten og herimellem glaspartier.

Endelig er der et stort antal parcelhuse fra 1970’erne og frem til 00’erne, som hver især afspejler den tid, de er bygget i. Det er i overvejende grad længehuse i en etage med et lavt saddeltag i enten tegl eller eternit og med træbeklædte gavle. Husene er bygget af mursten og har store vinduespartier ved opholdsstuen, mens værelserne har mindre kvadratiske vinduer. I udkanten af byen på Sandet ligger Cook Medical, der er tegnet af Arkitekterne Køge, fra 2017.

Videre læsning

Læs mere om Bjæverskov

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur