Det velbevarede Bjørnkær Voldsted nær Hou består af to nærmest kvadratiske banker, der adskilles af en grav. Tårnbanken mod øst er på tre sider omgivet af dobbelte voldgrave og volde. Ved udgravninger i 1930’erne er der på tårnbanken fremkommet rester af en kælder opført i kampesten. Over kælderen har sandsynligvis stået et tårn, opført i enten tegl eller træ, som formentlig var omgivet af en ringmur. Bjørnkær nævnes første gang i skriftlige kilder i 1427, hvor det skødes til Aarhusbispen Ulrik Stygge, men borgen er formentlig anlagt allerede i 1200-tallet.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder