Det centrale Blovstrød, 2017. Byens ældste del findes i området omkring Blovstrød Kirke i byens sydlige del. Vest herfor ligger idrætshal og -anlæg og nord for kirken Blovstrød Skole og Svømmehal. Kongevejen med enkelte supermarkeder afgrænser byen mod vest, og på Sortemosevej vest for Kongevejen ligger et mindre erhvervskvarter. Fra byens nordøstlige hjørne er der mindre end 500 m til den tidligere kaserne og nuværende asylcenter Center Sandholm. Høvelte Kaserne ligger ca. 600 m syd for byen.
.

Blovstrød har en befolkning på 2.211 og et areal på 129 ha. Byen er en boligby 24 km nordvest for København og 2 km øst for Lillerød. Den ligger i ca. 50 m’s højde på en moræneflade, der skråner ned mod Ellebækkens dal og Sjælsø 2 km østpå. Bortset fra Tokkekøb Hegn mod nord er landskabet åbent og præget af talrige småsøer efter dødis samt tørve- og lergravning.

Kongevejen førtes i 1584 mod Frederiksborg Slot lige vest om den oprindelige kirkelandsby, men hverken vejen eller den lidt fjernere jernbane Nordbanen fra 1864 fik større betydning for Blovstrød. Byens nuværende bebyggelse af parcelhuse og enkelte rækkehuse opstod først fra 1950’erne til 1970’erne. Byen har form af en trekant med spidsen i syd ved kirken og afgrænses af Kongevejen mod sydvest, af Sandholmgårdsvej mod nord og af de fugtige enge mod øst. Midt i bebyggelsen ligger offentlige institutioner, og på den vestlige side af Kongevejen er et erhvervs- og boligkvarter under udvikling; lidt sydligere ligger Høvelte Kaserne. Nærmeste nabo i øst er Center Sandholm, tidligere kaserne og nu asylcenter. Blovstrød er beliggende i den grønne kile mellem Helsingør- og Hillerødfingeren.

Stednavnets betydning

Stednavnet Blovstrød er tidligst overleveret i formen Blaustruth, der optræder i en kilde fra *1265 (afskrift fra ca. 1497). Senere ses eksempelvis formerne 1370‑80 Blawestæruth, 1567 Blausterød og 1688 Bloustred. Stednavnet er sammensat med det gammeldanske substantiv ruth i betydningen »rydning«, som i nordsjællandske stednavne udvikledes til skriftformen rød. Forleddet i Blovstrød er vanskeligt at tolke. Det er tidligere tolket som et sammensat personnavn bestående af farveadjektivet gammeldansk blā, »blå« eller »sort«, og mandsnavnet Westi. Da dette ville være helt uden paralleller som forled i et stednavn, må tolkningen anses for usandsynlig. Ud fra en sproglig vurdering er det mere sandsynligt, at forleddet er et sammensat stednavn *Blāwist. Forleddet er da ligeledes farveadjektivet blå/sort. Efterleddet er formentlig substantivet gammeldansk wist, »opholdssted«. Navnet Blovstrød betyder således muligvis »rydningen ved *Blāwist«. En lokalitet Blāwist, »det blå-/sortfarvede opholdssted«, kendes dog ikke. Der har været spekuleret i en mulig sammensætning med et endnu ældre sønavn *Blā, »den blåsorte«, der i så fald kunne være et tidligere navn på Blovstrød Mose. Det øvrige stednavnemateriale i området understøtter imidlertid heller ikke eksistensen af et sådant sønavn.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Allerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer