Blovstrøds fortid som fortelandsby ses ved en velbevaret bygrønning. Blovstrød Kirke ligger på et højdedrag i tilknytning til bygrønningen. Blovstrød Skoles imposante hovedbygning fra 1938 ligger på kanten af bygrønningen. For den ældste del af Blovstrød blev der i 1988 gennemført en bevarende lokalplan ved arkitekt Vibeke Dalgas. Blovstrød Centret fra 1968‑71 er opført med Georg Jensen som arkitekt. Bebyggelsen blev i 2017 ombygget til boliger. Vest for Kongevejen opførte IBM i 1985 et større byggeri tegnet af PLH Arkitekter. En senere udvidelse er tegnet af Dissing+Weitling i 1997.

Videre læsning

Læs mere om Blovstrød

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur