Faktaboks

Kommune
Syddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
221853
Sted- og lokalitetsnummer
140212-51
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bjørnsholms voldsted. Voldstedet består af en jordbanke med nærmest kvadratisk plan topflade, der måler ca. 50 x 50 m og som hæver sig ca. 5 m over de omgivende tørre gravsænkninger, der mod syd overskæres af en ca. 4 m bred opkørselsrampe, medens en smallere ca. 3 m bred, findes på vestsiden. Høgsholms nuværende hovedbygning er opført på banken og voldstedet henligger iøvrigt som have og park, delvis bevokset med træer. Fredningsgrænsen forløber langs gravsænkningernes ydre overkanter, idet det fredede areal måler ca. 100 x 100 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at anvende voldstedet som have og park i samme udstrækning som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrivelsen. Bevoksning (andet): Hus, gårdsplads og have.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldgravene ses tydeligst fra syd. Bebygget voldsted. Bevokset med rabarber og træer mm. i gravene.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links