Sydvest-delen set fra Ø
.
Broen over den oprindelige landevej sydøst om Viffertsholm, set fra SV
.
Sydøstsiden. set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Rebild Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
151474
Sted- og lokalitetsnummer
120311-117
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave ved Gl. Wiffertsholm. De nu udtørrede voldgrave omgiver den rektangulære borgbanke, der i længderetningen er orienteret sydøst-nordvest. De nordvestre og sydøstre grave er ca. 130 m lange og henholdsvis 20 m og 33 m brede, de nordøstre og sydvestre grave er ca. 142 m lange og henholdsvis 35 m og 10 m brede. Ca. 46 m fra det sydøstlige hjørne er den sydøstre grav afbrudt af en 7 m bred dæmning med indkørsel. I det vestlige hjørne af den syd- vestre grav er et 2 m bredt, nu tørlagt udløb. I den nordvestre gravs bund er der langs yderskråningen gravet en ca. 2 m bred grøft, hvis udgravede jord ligger som en dæmning langs grøf- tens inderside. Grøften har indløb nær det vestlige hjørne og udløb i Wiffertsholm Å, som kanaliseret gennemstrømmer midten af den nordøstre grav, hvorover der er ført en 8 m bred, muret bro. Gravenes skråninger er ca. 2 m høje, i det nordlige hjørne er skråningerne dog stærkt udviskede. Der er spor af kampestenssætninger langs borgbankens kanter. Voldgravenes kan- ter er bevoksede med træer, den sydvestre grav ligger i skov. Fredningsgrænsen forløber langs voldgavens øvre kanter. De bevarede stensætninger omfattes af fredningen, men ikke vejdæmninger og bro. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterTørre grave omkring borgbanke.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumViffertsholm Voldsted.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links