Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381816
Sted- og lokalitetsnummer
090110-38
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Glorup gamle voldsted Voldstedet består af en kvadratisk, ca. 7 høj banke med en grundflade på ca. 34 x 34 m og en topflade på ca. 18 x 18 m. Banken står med meget stejle sider. Nord for banken er en ca. 6-7 m bred tør grav, hvis nordskråning i vest løber ud i en ca. 5 m lang og 5 m bred vold. Vest, syd og øst for banken er svage spor af ca. 15 m brede, nu sløjfede grave og volde, der helt har omsluttet banken. Voldstedet, der ligger ca. 450 m nordøst for det nuværende Glorup ved østbredden af den del- vis udtørrede Holmesø, er skovklædt. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt af fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGlorup voldsted. Forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen, dog tæt tilgroet med krat og store træer. På bankens top er der sat en sten, hvorpå er indhugget et navn (vist nok en hund) SCHØTTY DØD 9. OCTOBER 1870 14 ÅR. Bevoksning: 1985: Løvkrat og Løvtræer
2002
Planering ved byggeri/anlæg - Odense Bys Museer
2002
Uspecificeret museal aktivitet - Odense Bys Museer
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links