Oversigt fra syd
.
4454 areal vest for voldstedet med FMsten
.
4453 dige nord for voldstedet fra V
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
110622
Sted- og lokalitetsnummer
110709-21
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vestløs. Voldstedet består af en firsidet banke. Banken er omgivet af en til dels vandfyldt grav, der ved det sydøstlige hjørne løber ud med en lille vig. En nyere overgang, og lidt vest- lig for denne spor af en ældre, findes på den søndre side. Det ligger i "Vesløsgård"s have.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Helledis Voldsted". Kvardatisk tilfugtsbagbunker som beskrevet omgivet af vandfyldt frav (p.t. udtørret grundet tørkesommer) langs N. og Ø gravs yderside et velbevaret ca. 3m. bredt og ca. 1,8m. højt stendige. Det norlige forsætter vest for graven langs nordkant af privat frugthave langs vestlige voldgrav. Adgangsdæmning fra S. sim tild. beskrevet m.m. fraskilt v. sydende trampesti, offentlig tilgøngelig fra P.plads v.gl. landevej ca. 100m. S for voldstedet. Granit M.S, på S. siden af banken Ø for dæmningen. Gl .grantisten (vejsten) på bankens top som tidl. har været benyttet som flagstangsfundament. Beton M.S., NV-hjørne af omgivende grav, - ing iøvrige hjørnepunkter. Banken er græsklædt og m. spredte løvtræer på siderne samt i og langs yderside af graven. Banken har helt flad top grundet gl. afgravning. En hulning med stabil græsveg. skærer sig ned i bankens S. side i forlægnelse af adgangsdæmningen. Når SØ hjørnet af banken i Ø siden en ca. 3 x5m. stor græsklædt afgravning/hilning efter gl. lysthus. Området bør opmåles detaljeret incl. omgivende stendige. Ovenstående mål vedr. yderkant af bankens, og ikke hele det fredede område.. ** Seværdighedsforklaring ** Stedet fremstår nydeligt efter pleje af ejer i samarbekde med Viborg Amt, men der er ikke tinglyst adgangsret for offentligheden. Er skiltet og med fine parkeringsforhold, - sidstenævnte også på privat jord efter tidsbegrænset aftale. Adgangsforholdene bør på længere sigt formaliseres gennem tinglysning eller erhverevelse. Bevoksning: 1992: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Voldsted.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links