Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
281154
Sted- og lokalitetsnummer
160306-13
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hummelgårdsknoldene. Den østlige del af det middelalderlige voldsted består af en 5-6 m høj banke af nærmest kvadratisk grundrids. Banken er omgivet af tildels endnu fugtige grave, og den skærmes mod nord af et stykke vold. Det fredede areal afgrænses mod øst af en linje fra stenkisten under skovvejen til stendiget, der danner skovens grænse mod nord, mod nord af diget, mod vest af en linje fra diget til skovvejen midt i graven, som adskiller de 2 borgbanker, mod syd af skov- vejen. Den vestlige del består af en borgbanke af nærmest kvadratisk grundrids, om- givet af fugtige grave. Det fredede areal afgrænses således: i øst af en lin- je midt gennem graven som skiller de 2 borgbanker, i nord af stengærdet i skovbrynet, i vest af en linje fra skovvejen til diget i ca. 15 m's afstand fra borgbankens fod, i syd af skovvejen.

Undersøgelseshistorie

1896
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1944
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet "Hummelgårdsknoldene". Som fritekst. Tilføjelse: Den østlige banke er knap 4 m høj. Hulvejslignende sænkning i bankens sydskrænt. Stor sænkning i top mod vest. Bevokset med græs, mos og store egetræer. Den vestlige banke fremstår som en jævnt kuplet højning fuldstændigt tilgroet med brombær, hyld og andet krat. Gravene er halv opfyldte med vand. En gammel hvid campingvogn er henstillet i kanten af skoven 10-15 m vet for den vestlige banke og grav. Bevoksning: 1997: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumDen vestlige banke er bevokset med løvtræer - overvejende ahorn. Den østlige banke er bevokset med ældre bøgetræer. Gravene er fortsat fugtige især mod nord, hvor der står vand.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links