Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
351118
Sted- og lokalitetsnummer
170704-154
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Husvold. Voldstedet består af en lav, tilnærmelsesvis firsidet naturlig banke, ca. 80 x 50 m stor, orienteret NNØ-SSV, der i nordøst og øst ligger ud mod et engdrag, der tidligere har været sumpet, medens det i sydvest og vest om- gives af en 10-15 m brd grav, der nu stort set er tør. langs bankens vest- kant er der spor af en kronvold. Banken er beplantet med eg og en rand af andre løvtræer. Graven er uden beplantning. Voldstedet ligger i den østre udkant af Sønderskoven, skovafd. 113. Fredningen afgrænses i øst og nord af engdraget (skovgrænsen) og i syd og vest af gravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Ændring i beplantningen må kun finde sted efter aftale med Nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1956
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Som beskrevet. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links