Faktaboks

Kommune
Kerteminde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34185
Sted- og lokalitetsnummer
080113-52
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hverringe voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig firesidet herregårds- plads, der måler ca. 55 x 60 m, med kampestensmurede 2-2,5 m høje sider ud mod de omgivende vandfyldte voldgrave, hvis bredde varierer fra ca. 13 til ca. 25 m. Over den søndre grav fører en ca. 5 m bred muret bro, og over den østre grav er en spinkel træbro. På herregårdspladsen ligger den i hen- hold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning. Grænsen for det fredede areal, der i øst-vest måler ca. 115 m og i nord-syd ca. 120 m, forløber langs gravens udvendige øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning og opfyldning, eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende byg- ninger samt træbroen over de østre grav berøres ikke af den- ne fredning. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må først ske efter forudgående hen- vendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt må voldstedet benyt- tes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBrede Grave omgive de enetager, hvidkalkede, teglhængte Hovedbygninger, der synes at være fra Midten af forrige Aarh., Døre og Vinduer fra en nyere Tid. Hovedfløjen vender mod N.V., de to Sidefløje mod S.V. og N.Ø. Over den sydøstre Grav er Overkjørsel. - Laderne ere nu alle ny, men indtil Branden 1879 stod en gammel Lade med Aarstallet 1660, den var Grundmur, Murværket i Tærninger af Forskjellig Farve, den havde svære Pommerske Bjælker, Tagværket var konstrueret som i en moderne Bygning. Den skulde efter Sagnet være bygget af Svenskerne, i Steden for den af dem afbrændte.
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.Stensaetningen fremstaar flot og nyrestaureret

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links