Voldgraven set fra Ø
.
Voldstedets top set fra N
.
Voldstedets top set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
320867
Sted- og lokalitetsnummer
170601-320
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet "Kolborg Slot". Voldstedet, der ligger ved den nordlige ende af en stejl ås ved østsiden af Vejle å's dal, består af en ca. 6 m høj stejl banke, der mod syd er afgrænset af en ca. 3 m bred og 1,5 m dyb tør grav, på hvis yderside i syd, der er en lav jordvold. På voldstedets topflade, der måler ca. 10 x 30 m med størst udstrækning i nord-syd, ses enkelte sten, og der er huller efter et par gam- le gravninger. Voldstedet er skovbevokset. Fredningsgrænsen går i syd langs ydersiden af den lave jordvolds fod i 2 me- ters afstand fra denne, til de øvrige sider på åsens skråninger i niveau med gravens bund. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Det fredede areal er ca. 60 m i nord-syd, ca. 30 m bredt i syd og 20 m bredt i nord. (Tilføjelse sept. 2008/BPA)

Undersøgelseshistorie

1964
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links