Østre voldgrav, set fra S
.
Sysøstdelen, set fra SV
.
Nordre voldgrav, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Aalborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
12097
Sted- og lokalitetsnummer
120701-76
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Krastrup voldsted Voldstedet består af en kvadratisk borgbanke, hvis topflade måler ca. 18 x 19 m, samt de omgivende vandfyldte voldgrave, der foroven måler indtil 21 m, og hvis udvendige skrænter er fra 1 til 3 m høje, højest i det sydøstre hjørne. Udenfor den vestre voldgrav er en dæmning, der foroven er 9 m bred og ved foden ca. 20 m. Dæmningen er ca. 3 m høj på ydersiden og ca. 1 m høj ind mod voldgraven. Over den søndre voldgrav er ført en 5,5 m bred muret bro, og vest for denne er gravenes udven- dige kanter stensatte. Gravenes skråninger er træbevoksede. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. B fredede hovedbygning. Grænsen for det fredede areal, der måler ca. 39 x 50 m, for- løber langs gravens udvendige øvre kant, i vest dog langs den udvendige fod af dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Denne fredning berører ikke den eksiste- rende bebyggelse på borgbanken.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1998
Diverse sagsbehandling
1998
Museal besigtigelse
1999
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links