Foto, oversigt
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
290399
Sted- og lokalitetsnummer
180610-69
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lundsmarks voldsted. Voldstedet består af en nærmest rundagtig banke, hvis største udstrækning (øst-vest) er ca. 17 m. Banken hæver sig ca. 0,5 - 1 m over det omgivende sumpede terræn. Langs bankens vestre halvdel er en ca. 0,5 m høj og ca. 1 m bred randvold. En i nyere tid anlagt afvandingsgrøft skærer sig fra øst til vest midt gennem banken, der iøvrigt er græsklædt og udyrket. Fredningsgrænsen forløber langs bankens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Uregelmæssigt rundt omrids, lav rundvold mod V og NV oppe på banken, afvandingsgrøft omtrent midt gennem banken i retning Ø/V. Lidt buske SV for banken, der iøvrigt er omgivet af meget våd mose/eng med store sivbuske. Anlægget ligger sådan, at der indenfor 100 m.-zonen er bygninger og møddingsanlæg. SØ for anlægget er henstillet nogle bilvrag og Ø for er oplagret nogle bygningssten. Ejer blev bedt om at fjerne bilvragene, som dog ikke (endnu) er særligt skæmmende, han var ikke meget villig til at gøre noget som helst. Ejeroplysning på skema. Skal genbesigtiges, men det haster ikke. Genbesigtigelse 25.3.1991: Voldstedet fundet som beskrevet i fredningstekst. Banken er ganske lille og svær at erkende, den er groet til med tuegræs som den omgivne fugtige eng, gennem voldstedet går en afvandingskanal som beskrevet. Banken ligger omk. 40 m. fra de nærmeste bygninger og tættere på møddingen. Der er en del oplag af gamle landbrugsmaskiner på arealet tæt ved banken. Talte med den nye ejer, der havde overtaget gården for to år siden. Han oplyste, at den tidligere ejer havde været nedbryder og handelsmand. Han var igang med en oprydning og istandsættelse af gården, de gamle maskiner ville også komme væk. Jeg oplyste, at vi var igang med en berejsning af Ringkøbing amt og ville komme hertil i løbet af et års tid. Han oplyste samtidig, at han havde brug for en gyllebeholder og at den kun kunne ligge ud mod voldstedet. Jeg kunne ikke love ham, at det kunne lade sig gøre men fortalte, at han måtte søge fredningsnævnet om dispensation. KBV Bevoksning: 1991: Græs
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links