Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
370529
Sted- og lokalitetsnummer
190409-103
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lustrupholm voldsted. Voldstedet består af en lav banke, der måler ca. 80 x 80 m. Mod nord begræn- ses det fredede areal af volden ved landevejens sydside, mod øst og syd af bækken, og mod vest af en linie, der forløber parallelt med bæklejet øst for borgbanken ca. 80 m vest for dette. På voldstedet ligger Lustrupholms nuvæ- rende bygninger, der imidlertid ikke berøres af denne fredning. Det fredede areal benyttes iøvrigt som have og gårdsplads. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Det fredede areal kan benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil. Voldstedet aflyst i 2003. Aflysningsdokument af 7/3.2003

Undersøgelseshistorie

1973
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1993
Diverse sagsbehandling - Den antikvariske Samling i Ribe
1993
Museal besigtigelse - Den antikvariske Samling i Ribe
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links