Oversigtsbillede - voldstedet set fra SØ
.
Oversigtsbillede - voldstedet set fra SV
.
Oversigtsbillede - voldstedet set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
31102
Sted- og lokalitetsnummer
170815-40
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rosborg. Voldstedet består af en ca. 40 m lang og ca. 25 m bred borgbanke, der hæver sig indtil ca. 1,75 m over den omgivende engflade. Til anlægget hører endvi- dere den del af engen, der ligger nærmest banken, således som angivet på vedføjede opmåling, hvorpå grænsen for det fredede areal findes angivet, i syd følgende kanalen, i øst, nord og vest liggende henholdsvis ca. 30, 40 og 20 m fra bankens fod. Det fredede areals udstrækning i nord-syd er ca. 85 m, i øst-vest ca. 70 m. Voldstedet er græsklædt. Dette fortidsminde må ikke udjævnes, ændres, bebygges eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning eller henkastning af jord, sten eller affald.

Undersøgelseshistorie

1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links