Oversigtsfoto set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
211137
Sted- og lokalitetsnummer
130502-113
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stærkjær voldsted Et stærkt udjævnet, men tydeligt markeret voldsted, ca. 0,5 m højt, liggende i eng og bestående af en rund voldbanke, omgivet mod øst, vest og nord af en tør grav, mens denne i syd er udjævnet. Anlæggets største bredde er i øst-vest ca. 60 m, fulde længde i nord-syd ca. 90 m.

Undersøgelseshistorie

1943
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Selve banken måler 49 m. Ø-V og 70 m. N-S. De gamle mål (60 x 90 m.) er inklusiv gravene. Idag er gravenes ydre afgræsning vanskelig at se, men de gamle mål antages fortsat at stemme. Fra nord syner banken højere end ½ m. (snarere 1½ m.). Voldstedet er græsklædt. Beliggende i græsmark.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumGræsklædt voldsted. Afgræsses af heste.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links