Oversigtsbillede - voldstedet set fra N
.
Oversigtsbillede - voldstedet set fra V
.
Oversigtsbillede - voldstedet set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32116
Sted- og lokalitetsnummer
170306-20
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Et i en mod nordvest hældende bakkeskråning indgravet voldsted, bestående af en rund borgbanke, ca, 25 m i diameter ved foden, omgivet på de tre sider af en 7 - 8 m bred tør gravsænkning, der mod nordvest munder ud i et engdrag. Gravsænkningens bund ligger sydøst ca. 1,50 m højere end i nord-vest, medens bankens topflade i forhold til gravens bund i nordvest og sydøst hæver sig henholdsvis ca. 2,50 og 1 m. Gravens yderskråning i sydøst står med en ca. 1,50 m høj ret stejl skråning. I nordøst aftager skråningens højde ned mod engdraget. I sydvest er skråningen stærkt udpløjet. Voldstedet er græs- klædt. Fredningsgrænsen, der mod nordøst-sydvest andrager 45 m og i nordvest-sydøst 52 m, følger gravsænkningens yderrand og er angivet på vedføjede opmåling. Dette mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning eller bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller andet affald.

Undersøgelseshistorie

1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted ved den gamle Trelde mølle. Som fritekst. Tilføjelse: Borgbanken er forholdsvis flad med en stor lav sænkning på midten og i norddelen. Graven er fugtig i bunden. Bevokset med græs og enkelte buske i ager. Ned mod kunstig sø. Pløjet ind til gravens yderkant rundt om, undtaget mod den kunstige sø i NV. Meldt til amt. Bevoksning: 1997: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links