Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36106
Sted- og lokalitetsnummer
200501-33
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted ved Voldbæk Voldsted ligger yderst på et næs, hvorfra det er afskåret af en ca. 10 m bred halsgrav. Voldstedet består af to banker der er adskilt af en ligeledes ca. 10 m bred halsgrav, begge banker med længderetning nordøst- sydvest. Den søndre banke måler ca. 50 x 15 - 20 m og hæver sig indtil 3 m over den omgivende eng, den nordre ca. 20 x 15 m med en højde af ca. 2 m over engen. Den søndre banke er græsklædt med enkelte løvtræer, den nordre har kratbevoksning på sin meget uregelmæssigt formede topflade. Voldstedet ligger i engdraget umiddelbart for det sted, hvor Voldbæk løber ud i Taps å. Fredningen omfatter bankerne og gravene, og grænsen for det fredede areal går i sydvest langs den sydligste halsgravs ydre overkant og til de øvrige sider langs bankernes fodlinje. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted på smalt næs, der skyder sig ud i engdrag. Gennem afskæring ved to halsgrave er næsset omdannet til to adskilte banker, den søndre ca 50 x 15-20m, den nordre ca 20 x 15m, hævet 2-3m over engen. Ret udflydende konturer. Må anses for fredet.
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1109/69. Sb. 20.05.01-33. I det engdrag, hvor Voldbæk løber ud i Taps å, findes umiddelbart syd for sammenløbet et voldsted, der må anses for fredet. Det kan i deklarationen beskrives således: Et voldsted på et smalt næs, som fra det faste land i syd skyder sig mod nordøst ud i det engdrag, hvor Voldbæk løber sammen med Taps å. Gennem afskæring ved to halsgrave, begge ca. 10 meter brede, er næsset omdannet til to adskilte banker, af hvilke den søndre måler ca. 50 x 15-20 meter og hæver sig indtil 3 meter over engen, den nordre ca. 20 x 15 meter med en højde af ca. 2 meter over engen, begge med længderetning NØ-SV. Søndre banke henligger i græs med enkelte løvtræer, medens nordre banke har kratbevoksning på sin meget uregelmæssigt formede topflade. Såvel for de to banker som for de to grave gælder, at konturerne er ret udflydende. [Skitsetegning.] ... [Fortsætter] Besøgt den 28 oktober 1968. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldsted ved Aller å og Voldbæk.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2000
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links