Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
38143
Sted- og lokalitetsnummer
080205-93
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedsanlæg. Anlægget består af to borgbanker, der har tilkørselsdæmnin- ger hhv. mod øst og vest. Hele anlægget er ca. 125 m langt i øst-vest og ca. 35 m bredt. Det begrænses i nord af et mosedrag. Den østre borgbanke er næsten kvadratisk ca. 20 m bred og 2-2,5 m høj med flad top. Et skår er gravet ind i nordøst- siden. Banken har mod øst en ca. 55 m lang og ca. 10 m bred tilkørselsdæmning og er mod øst, syd og vest omgivet af en tør voldgrav. Uden for den søndre grav er en ca. 5 m bred og ca. 0,80 m høj vold, som i vest har forbindelse med et pla- teau, som måler ca. 30 m i syd-nord og ca. 15 m i øst-vest, og som adskiller de to borgbanker. Plateauet er ca. 1,5 m højt, og dets overflade skråner mod vest. Den vestlige borgbanke, hvis let hvælvede topflade er ca. 18 x 18 m, er indtil 1,5 m høj og har ved foden mod øst, syd og delvis i vest en svagt markeret voldgravssænkning. Ved bankens nord-vesthjørne synes spor efter en tilkørselsdæm- ning, der i en bue mod syd rækker mod det højereliggende terræn. Anlægget er bevokset med skov. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksi- sterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med fredningsstyrelsen.

Undersøgelseshistorie

1976
Museal rekognoscering - Fyns StiftsmuseumSenmiddelalderligt voldsted i lavt terræn med adgangsrampe fra N.
1976
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFundet som beskrevet. Se opmåling. Voldstedet ligger i en lille skovparcel. På selve banken står en stor, gammel bøg, mens resten er fældet. Tilbage er kun nogle stød. Højen er bevokset med højt græs og tilløb til krat. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt lille anlæg, der med skiltning vil have stor pædagogisk værdi. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er svært erkendeligt i landskabet.Voldstedet er taet bevokset og ligger i skov

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links