Oversigtsfoto af østlige banke
.
Oversigtsfoto af østlige banke
.
Murværket i kælderruinen mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Odder Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
281410
Sted- og lokalitetsnummer
150204-6
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/12 1933. Vedlagt deklarationsrids. Bjørnkær voldsted. Voldstedet består af 2 borgbanker, en østre og en vestre med en grav imellem. På den østre borgbanke findes en tårnruin, muret af rå kampesten og store, røde tegl. Det er dog kun tårnets kælder, som er bevaret. Udenom den vestre borgbanke er der en grav og en vold, mens der udenom den østre findes dobbelt grav og dobbelt vold. – Hverken borgbanken, grave eller volde må beskadiges. Der går et gammelt vandløb fra nord til syd gennem arealets vestre del.

Undersøgelseshistorie

1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1935
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1960
Museal udgravning - Uspecificeret institution
1992
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIstandsættelsesrapport for restaureringen af murværket og brønden på Bjørnkær voldsted i 1992.
2002
Museal besigtigelse - KUAS, FortidsminderTilstandsvurdering 2002 af murværk mm.
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBjørnkær voldsted. Voldstedet er græsklædt samt bevokset med ældre løvtræer af forskellig slags.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links