Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37102
Sted- og lokalitetsnummer
200502-10
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldgrave ved Bjerningrød. Den vestre og østre voldgrav er bevaret over en strækning på henholdsvis ca. 25 og 30 m med en bredde af ca. 6 m. De forbindes af en søndre grav, der er bevaret i fuld udstrækning ca. 40 x 7 m. Gravene, der har lave skræn- ter, er vandfyldte og beliggende i haven syd for Bjerningsrøds stuehus. Fredningsgrænsen går langs gravenes øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal besigtigelse - Haderslev Museum
1921
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.05.02-10. Bjerning S. Tyrstrup H. Bjerningrøg: Voldgrave omkring Haven. Lund relat. Sept. 1921.
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1101/69. Sb. 20.05.02-10. I haven syd for Bjerningrojs stuehus ligger vandfyldte voldgrave fra et ældre gårdanlæg. De må anses for fredede og kan i deklarationen beskrives således: Voldgrave i Bjerningrojs have, som hidrører fra et øjensynlig]]t[[ firsidet voldsted. Vestre og østre voldgrav er bevaret over en strækning på henholdsvis ca. 25 og 30 meter med en bredde af ca. 6 meter. De forbindes af søndre grav, der er bevaret i fuld udstrækning, ca. 40 x 7 meter. Gravene, der har lave skrænter, er vandfyldte. ... [Fortsætter] Besøgt den 29. oktober 1968. Olaf Olsen
1970
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldgrave ved Bjerningrød.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2000
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceOm Bjerningrød findes Rester af retvinklede Grave, der endnu indfatter Haven Syd for Stuehuset, Anlægget tyder paa, at den gamle Gaard ligesom de nuværende yngre Længer har været orienteret. [?]

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links