2197 oversigt. Set fra NNV.
.
1390 oversigt Borgsted batteri. Set fra SØ.
.
1383 port. Set fra ØSØ.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432747
Sted- og lokalitetsnummer
050505-102
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Skanse, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.); Batteri, Nyere tid (dateret 1917 e.Kr. - 1917 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst på matr.nr. 1g, 1d, 1l og 1k Grønsund Færgegård, Fanefjord ****************************************************** Borgsted Batteri. Borgsted Batteri er et cirkelformet til ovalt bygværk af jord og beton, som er indbygget i en middelalderlig borgbanke. Batteriet med tilhørende kasernebygninger ved stranden fremtræder fuldt bevaret. Det beskyttede anlæg omfatter den middelalderlige borgbanke med omliggende voldgrav samt det senere indbyggede batteri med en centralt placeret kommandostation, som ved jordgravede løbegange er forbundet til fire kanonstillinger, et belægningsrum og en retirade. Kanonstillingerne med betonstøbte briske, ammunitionsmagasiner og håndmagasiner. Ved kystskrænten en projektørstandplads forbundet med et tilhørende generatorrum; alt i beton. Endvidere et belægningsrum, som bagtil er forbundet med en betonstøbt kasemat med 5 rum. Hertil en kaserne beliggende kort øst for batteriet med to træbyggede længer orienteret Ø-V og et langsmalt udhus orienteret N-S. For kasernens bygninger gælder, at fredningen kun omfatter bygningernes ydre. Endelig forbindelsesvejen mellem kaserne og batteri. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBorgpladsen ved Grønsund er af en flad, noget oval Form c 150 Al. i Diameter. Gravene have før haft en Dybde af 3 Al. men ere nu meget udjevnede. - Der er truffet Rester af Pæleværk i dem. En dobbelt Grav er tydelig mod S.Ø. - (Røde) Mursten ere aldrig oppløjede.
1985
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1985: Stedet omdannet til skanse under krigene med England 1808-13. Militært anlæg i nyere tid.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiKroppedal Museum konstaterede en opført garage ved kasernebygningerne ved besigtigelsen af fortidsmindet i efteråret 2014 Borgsted Batteri er et cirkelformet til ovalt bygværk af jord og beton, som er indbygget i en middelalderlig borgbanke. Batteriet med tilhørende kasernebygninger ved stranden fremtræder fuldt bevaret. Det beskyttede anlæg omfatter den middelalderlige borgbanke med omliggende voldgrav samt det senere indbyggede batteri med en centralt placeret kommandostation som ved jordgravede løbegange er forbundet til fire kanonstillinger, et belægningsrum og en retirade. Kanonstillingerne med betonstøbte briske, ammunitionsmagasiner og håndmagasiner. Ved kystskrænten en projektørstandplads forbundet med et tilhørende generatorrum alt i beton. Endvidere et belægningsrum som bagtil er forbundet med en betonstøbt kasemat med 5 rum. Hertil en kaserne beliggende kort øst for batteriet med to træbyggede længer orienteret Ø-V og et langsmalt udhus orientert N-S. For kasernens bygninger gælder at fredningen kun omfatter bygningernes ydre. Endelig forbindelsesvejen mellem kaserne og batteri. For det beskyttede anlæg gælder, at det hverken må ændres i konstruktion eller udseende.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sydøstdanmark

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links