Fortidsminde set fra nord
.
Nordvest-sydøst orienteret voldgravsforløb samt forborgsområde, set fra syd
.
Åbning i vold ud mod for borgsområdet, set fra syd
.
Fortidsmindet set fra nordvest
.

Faktaboks

Kommune
Ærø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43167
Sted- og lokalitetsnummer
090704-142
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af voldstedet "Borret" Af det oprindelig kvadratiske voldsted er kun den sydøstlige fjerdedel tilbage. Den bevarede del af voldstedet består i sin helhed af en ca. 12-15 m bred strimmel af den sydøstlige del af banken, langs hvis kant strækker sig en ca. 8-9 m bred vold, der hæver sig indtil ca. 1 m over bankens topflade og ca. 3 m over det omgivende terræn. Volden er bevaret i en længde af ca. 45 m langs den sydøstlige side af banken. Langs bankens syd- vestlige side er voldskråningen bevaret på en strækning af ca. 45 m, idet volden kun er nogenlunde intakt på ca. 15-20 m. For- an volden er en ca. 8-9 m bred tør grav, der er bedst bevaret i sydvest, hvor der ca. 15 m fra borgbankens sydlige hjørne fø- rer en ca. 20 m lang og ca. 3-4 m bred dæmning fra banken over til et ca. 20-30 m bredt forplateau, der strækker sig i en længde af ca. 50 m langs den sydvestlige side af banken og gra- ven. Forplateauet hæver sig ca. 1 m over den omgivende eng. Hvor tidligere grusgravning ikke har efterladt nøgne grusskrænter, er voldstedet græsklædt. Voldstedet ligger ved det inddæmmede Stokkeby Nor, ca. 150 m fra kysten. Grænsen for det fredede areal forløber i sydøst langs den ydre overkant af graven, og hvor denne ikke spores, langs fortsæt- telsen af denne linie indtil den rammer forplateauet, langs hvis fod grænsen går i sydvest og vest. Iøvrigt forløber grænsen langs en linie, der går fra den vestligste spids ad den sydves- tre voldskråning til det nordvestligste punkt af den bevarede del af banken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Jour.nr. F53-1483 hører til Stokkeby matr.nr. 17a.

Undersøgelseshistorie

1734
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder1700-tals kort over Ærøskøbing og omegn viser bl.a. et voldsted yderst på et næs ved Stokkeby Nor.
1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet i fredningsbeskrivelsen på kartotekskort, idet hertil tilføjes: Ulovlig nytilplantning er sket inden for § 53-zonen samt på selve det fredede areal, især voldgrav og forvold mod SØ, delvis mod SV og især også på forplateauet, der er mere end halvt tilplantet. Den Ærøskøbing Kommune af Fredningsnævnet pålagte og i skrivelse af 1.7.1981 (FFF j.nr. F53-1483) nærmere beskrevne tildækning af dele af lossepladsen (nemlig inden for § 53-zonen) med jord, samt græstilplantning af disse arealer, har kun delvis fundet sted, idet der nok er aflæsset jord på det pågældende stykke af lossepladsen, men fylden er ikke jævnet og henligger som et meget ujævnt og uskønt terræn. Græssåning har naturligvis ikke fundet sted. Bevoksning: 1982: Græs
1995
Museal detektorbrug - Langelands Museum
1996
Museal prøvegravning - Langelands Museum
1997
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2014
Privat detektorbrug - ØhavsmuseetDetektorundersøgelse af privat i regi af Øhavsmuseet. Tilladelse givet af Kulturstyrelsen. Undersøgelsen gav udelukkende fund i form af nyere mønter og musketkugler. Lokaliteten er systematisk undersøgt, men der var ikke fund, som kunne indikere tidligere aktiviteter end 1733. Set i lyset af tidligere undersøgelser virker det derfor tvivlsomt, om borganlægget faktisk bør dateres til middelalderen.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links