Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4524153
Sted- og lokalitetsnummer
070612-34
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bramsløkke voldsted. Voldstedet består af en ca. 20 x 25 m stor rektangulær ban- ke, der er omgivet af en vandfyldt grav, som på de 3 sider er ca. 10 m bred, medens den mod nordøst antager karakter af en sø, der er ca. 70 m lang fra 30 - 50 m bred, idet den spid- er til mod nordøst. En bro over den sydøstre grav giver adgang til banken med den fredede hovedbygning. Grænsen for det fredede areal går langs kanten af gravens og søens ydre bred. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, beplantning eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven må kun ske efter aftale med nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBramsløkke Voldsted forefundet som beskrevet i fredningstekst og i særdeles velholdt stand. Voldgravens kanter er sat med en stensætning af chaussésten lagt i mørtel eller beton. Søbredden er kantet af en lav spuns af nedrammede, tætstående pæle. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med det overordentlig smukke bygningsmiljø. Bevoksning: 1984: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkGangbro over sydvestlig grav anlagt mellem 1927-1939.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links