Oversigt - fra NØ
.
Oversigt - fra SØ
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Allerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292833
Sted- og lokalitetsnummer
010313-11
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bure eller Borre Slot Voldstedet består af en uregelmæssig firkantet borgbanke, hvis sider er o. 28 skridt lange, samt af de 2 grave og volde uden- om i en afstand af o. 15 skridt fra bankens fod.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed Udkanten af Lange-Sø, der til Dels er udtørret lige som Søerne 49 og 52, ligger der 2 Høje, hvoraf den vestlige dog maaske kun er en Naturbakke, medens derimod den anden kjendelig er opkastet af Menneskehænder. Denne sidste er c. 80 Alen i Gjennemsnit foroven, og der siges at have staaet et Slot her, kaldet "Bure". Man har gravet en Smule bort af den vestlige Side og fundet en del Mursten. At der har staaet her en større Bygning, kan tydeligt ses deraf, at der rundt omkring er Levninger, om end kun svage, af Voldgrave. Sagnet gaar, at der har været en underjordisk Gang til den paa Badstrup jorder liggende Ruin. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1890
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI den nu udtørrede Langsø: Bure Voldsted, Retn. V.-Ø., stærkt afskaaret i den nordl., vestl. og østl. Side. Den sydl. Side, som har været mindst 150' l., skraaner jevnt nedad, Høiden udgjør her 16'. Mod S. sees endnu Spor af en smal Fordybning (Grav) og udenfor den et ophøiet, fladt, halvmaaneformet Jordstykke, saa at Søen paa dette Sted har været meget smal. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1890
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGravning på voldstedet.
1944
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVoldstedet består af en uregelmæssig firkantet borgbanke, hvis sider er o. 28 skridt lange, samt af de 2 grave og volde udenom i en afstand af o. 15 skridt fra bankens fod.
1944
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBorgbanke. Bure eller Borre Slot. Uregelmæssig firkantet banke med flad top. Pløjet for tæt i SV-hjørnet og i S-siden. Der er kørt udenom ved senere jordbehandling. Ca. 60 m NV for banken står i marken et 1,5x1 m stort støbt dæksel el. lign, har formodentlig tilknytning til større vandledning til københavns Vandforsyning. . . Fredningssag for hele området verserer. 18.4.89. Borgbanken nu ikke pløjet for tæt. Voldgrav og volde bortpløjet allerede i 1972. Vandledningen er fra 1954. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links