Oversigtsbillede - voldstedet set fra SØ
.
Oversigtsbillede - nordvolden set fra V
.
Oversigtsbillede - voldstedet set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Vejen Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
350744
Sted- og lokalitetsnummer
200105-48
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1939
Uspecificeret museal aktivitet - Haderslev MuseumStenbygning, middelalder. Ved nedlægning af ny vandledning bliver den af Neumann i 1939 udgravede bygning gennemgravet
1949
Uspecificeret museal aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 338/49. Sb. 20.01.05-48. Hr. Lærer K. M. Hermansen, Skodborg, Jylland. Som Svar paa Deres Forespørgsel af 19 ds. skal NM. herved oplyse, at der i en Indberetning fra Sognepræsten i Skodborg til Den Kongelige Kommission til Oldsagers Opbevaring 1808 staar følgende at læse om Voldstedet "Dresvold": "Auf dem Felde des hiesigen Krügers Thomas Thomsen ist ein sonderbar gestalteter ziemlich hoher hügel, Dresvold genannt. gegen Westen daselben läuft ein bach und an den anderen Seiten ist er mit etwa 3 Ellen hohen Wüllen umgeben". Indberetningen er undertegnet Tietche, 31 Octbr. 1808. Andre Oplysninger om Dresvold findes ikke i NM's Arkiv. P.M.V. [Ulæselig signatur.] [[26.8.49.]] Vedlagt sagen: Brev af d. 19/8 1949 fra Lærer K. M. Hermansen til NM.
1949
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceSb. 20.01.05-48. Avisudklip af d. 2/10 1949 fra Aarhuus Stiftstidende om "Voldsted fra Valdemartiden fundet i Sønderjylland. - Dækkes til paany af Hensyn til Vejtrafiken".
1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 1078/69. Sb. 20.01.05-48. Voldstedet Dresvold ligger i dyrket mark 1200 meter stik øst for Skodborg kirke, ca. 100 meter SV for Egegård (der ejer voldstedet) og knapt 100 meter syd for vejen fra Skodborg, umiddelbart øst for den regulerede Skodborg Bæk. Det består af en lav, rund banke, 15-20 i diameter, omgivet af en grav samt i hvert fald i syd og sydvest af en ydre vold. Det hele er imidlertid så udpløjet, at voldstedet ikke kan fredes. Voldstedets ladegård har formentlig ligget på det lidt højere liggende land nord for, hvor Haderslev Amts Museum for en snes år siden har udgravet en kælder med bageovn umiddelbart syd for landevejen. Besøgt den 11. november 1968. Olaf Olsen
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldstedet Dresvold.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2008
Fundet på luftfoto - Det Kulturhistoriske CentralregisterCirkelformet aftegning af vold med diam. = 56 m, set på luftfotos 1999-2004. I midten en aftegning, sandsynligivs af bygning.
2015
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance1808 nævnes paa Bymarken et Voldsted "Dresvold", en ret anselig Høj, omgivet af 2 m høje Volde.
2016
Museal besigtigelse - Sydvestjyske MuseerVoldstedet Dresvold ligger i dyrket mark 1200 meter stik øst for Skodborg kirke, ca. 100 meter SV for Egegård (der ejer voldstedet) og knapt 100 meter syd for vejen fra Skodborg, umiddelbart øst for den regulerede Skodborg Bæk. Det består af en lav, rund banke, 15-20 i diameter, og 50 cm høj, omgivet af en grav samt i nord, øst og syd en ydre vold, der er meget udpløjet og max 10-20cm høj. Inklusive den ydre vold er voldstedet 79 meter i diameter.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Aflysning - KUAS, FortidsminderFortidsmindet fremtræder overpløjet, hvorfor det ikke fredes pt.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links