Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36135
Sted- og lokalitetsnummer
080215-34
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Den på matr.nr 7a af Skydebjerg beliggende del af et vold- sted består af en ca. 14 m bred gravsænkning, der strækker sig fra tilkørselsvejen til "Ellegård" ca. 90 m mod nord langs skellet til matr.nr. 15a af Skydebjerg. Gravsænknin- gen er græsklædt. Den på matr.nr. 15a af Skydebjerg beliggende del af et vold- sted består af en ca. 1 m høj flad, rektangulær borgplads, der i nord-sydlig retning måler ca. 76 m i øst-vestlig ret- ning ca. 58 m, samt de ca. 14 m brede gravsænkninger i nord og øst. Det fredede areal, der er græsklædt, måler i nord- syd ca. 90 m og i øst-vest ca. 72 m. Fredningsgrænsen forlø- ber i syd langs tilkørselsvejen til "Ellegaard", i vest langs matrikelskellet til matr.nr. 7a af Skydebjerg og i nord og øst langs gravsænkningernes ydre overkant. Ovenævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggel- se, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Den for det fredede areals anvendelse til græsning nødvendige pløjning er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning. Optagning og/eller nedlægning af rør må kun finde sted efter forudgå- ende henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1975
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFlad rektangel med en skarp afgrænsning mod vest mens afgrænsningen mod nord og øst er svær at finde da voldstedet glider over i eng. Jeg kunne ikke se afgrænsningen på graven mod vest. I det hele taget er de opgivne mål i fredningsteksten ikke i overensstemmelse med, hvad jeg målte voldstedet op til idag. Mål: 1x85x40 m. Bevoksning: 1985: Græs
2000
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2000
Museal besigtigelse - Odense Bys Museer
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er et udjaevnet voldsted, der ligger i graes . marken afgraesses af heste

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links