sten på borgbanken
.
overfladen af borgbanken
.
borgbanken og den tørre grav i vest
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40168
Sted- og lokalitetsnummer
090509-31
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af en banke af uregelmæssig, nærmest fem- kantet form med afrundede hjørner. Banken, der skråner mod sydøst, måler i nord-sydlig retning ca. 82 m og i øst-vest- lig retning ca. 72 m. Langs bankens fod er en grav, der er bedst bevaret i vest, hvor der ved det nord-vestlige hjør- ne findes en overgang. Voldstedet, der ligger i Mændenes Løkke, er skovklædt. Det fredede mindesmærkes form og udstrækning fremgår af ved- lagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisteren- de bevoksning forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny be- plantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet i fredningstekst. Præget af stormfald (1967?) med mange store rodvæltere på især sydlige del af borgbanken. Ved overgangsdæmningen over vestlige voldgrav tydelige rester af stensætning. På borgbankens nordlige del rester af et sandsynligt kampestensfundament. Mål: 2x92x82 m. ** Seværdighedsforklaring ** Et tydeligt, veldefineret voldsted, smukt beliggende ud til skovvej i bøgeskovskov. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2000
Registrering via historisk dokumentation - Det Kulturhistoriske Centralregister
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links