Faktaboks

Kommune
Hjørring Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
051585
Sted- og lokalitetsnummer
100307-87
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høgholt voldsted. Voldstedet besår af en ca. 50 x 50 m stor firsidet banke, som i nord ligger ud mod en udtørret dam, men til de øvrige sider omgives af 15 - 20 m brede nu tørre voldgrave med ret stejle sider og flad bund. På banken ligger Højholts nuvæ- rende hovedbygning. Gravenes skråninger og bund er græsklæd- te. Over den søndre grav er en stensat vejdæmning, over den vestre er lagt en lav jorddæmning, og nordligst i den østre grav findes en smal stensat dæmning med sti. Grænsen for det fredede areal følger i nord bankens fod mod engen, og til de øvrige sider voldgravens ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1970
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1993
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøgsholt Voldsted. Banke, 50 x 50 m, og voldgrave 15-20 m brede. Mod S en stensat dæmning, der er "udhuset" til bygningerne på banken. Mod N er ingen voldgrav, kun en grøft. Fra Bankens NØ hjørne ned til grøften ses en række sten ned ad skrænten. Jorddæmningen over den Ø voldgrav er temmelig forfalden. Vejdæmningen over voldgrav fortsætter som hjulspor mod V. Bygningerne på borgbanken er meget forfaldne. På borgbankens NØ hjørne står en høj smal sten - markering af det fredede område? Udfra borgbanken mod N stikker 2 ret smalle plastikrår ud. Bevoksning: 1993: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumHøgholt Voldsted.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links