Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
300128
Sted- og lokalitetsnummer
190702-155
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

HENNEGÅRDS VOLDSTED Voldstedet består af en rektangulær borgplads, der i vest, syd og øst er omgivet af vandfyldte 8-10 m brede voldgrave. Langs grave- nes inderside løber en 1,5-2 m høj, ca. 4 m bred vold. Ved det nord- lige hjørne fortsætter den indvendige vold ca. 25 m mod vest. Langs den østre og vestre grav samt langs et stykke af den søndre grav findes endvidere en udvendig vold. På voldstedet ligger de fredede bygninger. Voldstedet er delvis be- vokset med træer og buske og ligger hen som have. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 75 m og i øst-vest ca. 110 m. Dets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling 1:1000, hvor- på også fredningsgrænserne er angivet. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må ikke ske uden Nationalmuseets samtykke. Det fredede areal må udnyttes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links