Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
401710
Sted- og lokalitetsnummer
090504-86
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hvidkilde voldsted. Voldstedet består af en lav banke, der måler ca. 60 x 45 m. På de tre sider er den omgivet af vandfyldte grave med sten- satte sider. Den østre og den vestre grav er ca. 15 m brede, og den nordre grav er ca. 25 m bred. På banken ligger Hvid- kildes hovedbygning, der er fredet i henhold til bygnings- fredningsloven i kl. A. Grænsen for det fredede areal forløber i øst, nord og vest langs gravens øvre yderkanter og i syd langs en linie, der forbinder sydenderne af den østre og den vestre voldgrav. De eksisterende bygninger berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på no- gen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter forudgå- ende henvendelse til rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBortset fra at den nordlige voldgrav ikke er 25 men 15 m bred, fandtes voldstedet som beskrevet i fredningstekst. Mål: 1,5x90x60 m. ** Seværdighedsforklaring ** Voldgravns samspil med den A-fredede hovedbygning og parken omkring den udgør en yderst seværdig helhed. Bevoksning: 1983: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links