mærkede træer på fortidsmindet
.
grævlingegrav i borgbankens sydside
.
rævegrav i borgbankens sydside
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342525
Sted- og lokalitetsnummer
040206-24
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Jarleborg voldsted. Voldstedet består af en rektangulær banke, ca. 45 x 55 m., der er omgivet af tørre grave. Voldstedet ligger på den vestlige del af en tange, der fra øst strækker sig ud i de lave enge ved Gør- lev sø. Den østlige grav afskærer voldstedet fra tangen og den vestlige grav afskærer tangens yderste spids. Foran den nordlige grav er der mod nordøst en vold. Voldstedet er bevokset med træer. Grænsen for det fredede areal forløber i øst 3 m fra gravens yderkant, i nord 3 m fra ydervoldens fod, i vest langs tangens fod og i syd 5 m fra bankens og tangens fod. Det fredede areal måler ca. 100 x 55 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Lodden uden Mat.Nr. i SV. Højrne af Sognet). Voldstedet "Gjørrildsborg" er dannet ved at afskære Enden af en Tange med brede Grave. Voldbakken synes at være firsidet, Opmaaling var umulig for det tætte Krat. Det n.v. Hjørne skal være omsat med store Kampestene. Bevoksning: 1983: Løvtræer
1966
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFlintstykke med retouche (ildsten?).
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJarleborg voldsted (kartotekskort) Gørlevsborg voldsted (4-cm kort) Voldstedet ligger på den vestlige kant af en Ø-V'lig tange, omgivet af engdrag ud mod Gørlev sø og Ringsted å, syd om anlægget. Voldstedet består af en rektangulær banke, mål ca. 10 ? x 55 x 45 m, omgivet af nu tørre voldgrave og en vold mod NØ, det ligger ret lavt i forhold til omgivelserne, nu bevokset med store løvtræer, i et åbent landskab, ca. 300 m fra offentlig vej - en ringe markvej fører til voldstedets vestende. Forborg ? mod vest ? eller blot tangen. Der er plantet vilde roser langs kanten af det fredede areal udenom anlægget, ca. 0,5 m høje. Et foderbræt og 2 stiger op ad træer på voldstedet, store rævegrave, intet synligt tegl. Gjorde ejer opmærksom på ulovlig beplantning og sagde, at kontoret ville tage stilling til at få det fjernet. Bad om at få foderbræt og stiger fjernet. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret og velbeliggende stort voldsted. Bevoksning: 1983: Løvtræer
2003
Diverse sagsbehandling - Sydvestsjællands Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links