33283-1 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Solrød Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
33283
Sted- og lokalitetsnummer
020505-1
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dekl. tingl. 22/5 1914 ved bestemmelse i skøde fra Carlsen Langes Legatstiftelse. MS (1915 Lieutn. Lassen) Høj, "Kirkehøj", 4,20 x 19-20 m. Foroven er på S. gravet en 7 m lang kløft ind i højen. Toppen lidt uregelmæssig. Mod NØ ved foden en sænkning. Tilgroet. Græsklædt.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn temmelig anselig Gravhøj ved Landevejen, 50 Alen N for Kirkegaardsdiget. Denne Høj er stærkt udhulet ved en Fordybning i Midten, som tyder paa, at den er bleven undersøgt. Højen har ved denne Udhuling næsten faaet Udseende af et Batteri eller en Forskansning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Kirkehøj", 4,20 x 19-20 m. Foroven er fra S gravet en 7 m l Kløft ind i Højen. Toppen lidt uregelmæssig. Mod NØ. ved Foden en Sænkning. Tilgroet. Græsklædt.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1965 konstateret, at Højen helt igennem bestaaer af Fyld fra Kirkebyggeriet !- Restaureret.Fejltolkning. "Murbrokkerne" er rester af et tårn.
1979
Museal prøvegravning - Køge Museum
1981
Museal udgravning - Køge Museum
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKirkehøj. Højen måler ca 4,2x20x20 m, med svagt 4-kantet form med ret flad top. Højen ligger ca 5 fra Karlstrup kirkegård mod NØ, græsklædt med mindre træer og buske i kanten af højen. Højen ligger på moræne ud mod Køge Bugt - vidt udsyn fra toppen, mod S parkeringsplads (til kirken). Køge museum (j.nr KØM 653) foretog mindre udgravninger i og ved højen 1979-81. Det viste sig, at højen har været en motte, der hørte til en middelalderlig storgård omgivet af vold og grave. ** Seværdighedsforklaring ** Kirkehøj er en motte, der indgår i en storgård med kirke (Karlstrup kirke). Ligger med vidt udsyn over marker, Hellebæk og Køge Bugt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer
1985
Museal udgravning - Køge Museum
2003
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links