8913 oversigt, grav i N. Set fra VSV.
.
8908 oversigt. Set fra SØ.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
45234
Sted- og lokalitetsnummer
070611-9
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 4523-4, 5, 6. Voldsted. Voldstedet består af en lav, firesidet borgbanke ca. 32 x 32 m, omgivet af en grav. Voldstedet er skovbevokset. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eler beska- diges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, beplantning eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af vodgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter af- tale med nationalmuseet.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Lysemose Skov (under Knuthenborg) er der flere gamle Voldsteder [sb.8-10], som ikke kunde opmaales nøiagtigt med vore Redskaber. Paa den østligste af dem, det som ligger ved Landeveien til Bandholm, er nu opført en Pavillon. [Voldstedet er afsat på grundlag af målebordsblad]. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted, forefundet som beskrevet i fredningstekst. Knallertkørsel finder sted på voldstedet, dog givetvis uden ejerens tilladelse. En mulig forborg ses SV for borgbanken, afgrænset i N af dennes sydlige grav, i SØ af en lav grav, der udgår fra sydgraven og i en bue løber mod SV frem til sumpen. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigt især i samspil med øvrige voldsteder i Lysemose Skov. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1996
Privat opsamling - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1996
Anmeldelse fra privat - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
1998
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links