ydervold, vest
.
Oversigtsfoto sf SØ
.
sf Ø
.

Faktaboks

Kommune
Lemvig Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
20018
Sted- og lokalitetsnummer
180701-79
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldstedet Rysensten Voldstedet består af en borgbanke, der måler ca. 140 x 100 m med største udstrækning i nord-syd. På banken, der hæver sig indtil ca. 10 m over vandspejlet i de omgivende grave, ligger Rysenstens hovedbygning, der er fredet i kl.B i henhold til loven om bygningsfredning. De banken omgivende vandfyldte grave er mellem 6 og 12 m brede. På banken er der i sydvest, syd, øst og nordøst volde, der er fra 1 til ca. 3 m høje og indtil ca. 10 m brede. Udenfor den vestre og den nordre grav er der en ydervold, der er fra 0,5-1,5 m høj og ca. 5 m bred. Grænsen for det fredede areal går i vest og nord langs den yd- re fod af ydervolden, medens den i syd og øst går langs gravenes ydre overkant. Den eksisterende bebyggelse på banken berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden ikke finde sted uden forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Ny bebyg- gelse på banken må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1999
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1999
Diverse sagsbehandling - Holstebro Museum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2000
Museal udgravning - Holstebro Museum
2001
Anmeldelse fra privat - Holstebro Museum
2001
Museal prøvegravning - Holstebro Museum
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Eksterne links