Stensætning sydvetlige hjørne af hovedbanken
.
hovedbanken i øst
.
voldstedet set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Ærø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43154
Sted- og lokalitetsnummer
090705-24
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Søbygård voldsted. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, hvorpå Søbygårds hovedbygning ligger. Banken måler ca. 30 x 36 m og er på alle sider kantet af en stensætning af store kampesten; ved det sydøstre hjørne er banken indtil 4 m høj. Midt på bankens nordre langside fører en stensat dæmning over til den nord for hovedbygningen beliggende ladegårdsbanke. Voldstedet benyttes som have. Fredningen omfatter banken og dæmningen, idet den eksisterende bebyggelse ikke berøres af denne fredning. Grænsen for det fredede areal går langs foden af stensætningen på banken og dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Voldstedet kan benyttes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1978
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorForefundet som beskrevet i fredningstekst på kartotekskort. I borgbankens hjørner stræbepillelignende udbygninger i kampesten. Der sås både ældre og helt friske skred i stensætningen omkring borgbanken. En frisk udskridning fotograferedes ca. 8 m. N for SV-hjørnet. Udskridningerne skyldes antagelig en kombination af elmerødder og regnvand/frost. Der bør snarest ske retablering af stensætningens udskredne partier, da yderligere nedrasning ellers må forudses. ** Seværdighedsforklaring ** På årstider uden løv og urtevækst kan voldstedets imponerende stensætninger ses fra sognevej. Sammenhængende med 4315:3. Bevoksning: 1982: Løvtræer
1983
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1983
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1983
Museal udgravning - Langelands Museum
1998
Museal prøvegravning - Langelands Museum
1999
Museal udgravning - Langelands Museum
1999
Privat udgravning - Langelands Museum
2000
Museal udgravning - Langelands Museum
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Dog er den stensatte dæmning mellem hovedbanken og ladegårdsbanken erstattet af en hængebro . Det vurderes at der er søgt om tilladelse hertil af museet. Dette bør rettes i fredningsteksten .De tidligere tørre grave er igen vandfyldte . Meget flot anlæg

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links