Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra V
.
Oversigtsfoto set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Favrskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
231235
Sted- og lokalitetsnummer
160112-35
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Søbygård voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig, firsidet borgplads, der måler ca. 42 x 45 m, og som hæver sig ca. 1 m over den omgivende eng, samt vest herfor en mindre og lavere, ligeledes uregelmæssig firesidet borgbanke, ca. 33 x 40 m. De to banker er adskilte ved en sænkning. Den store banke er delvis kratbevokset. Voldstedet ligger iøvrigt i græs. Fredningen omfatter de to borgbanker samt en bræmme uden om disse på indtil 5 m bredde at regne fra bankernes fod. Fredede er endvidere de i engen nord for voldstedet nedrammede egepæle fra en træbro. Fortidsmindets udstrækning og grænserne for det fredede areal samt placering af de ovenfor nævnte egepæle er angivet på vedføjede opmåling 1 : 400. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. De nedrammede egepæle må ikke fjernes. Træhugst er forbeholdt ejeren.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1929
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet - bortset fra øget tilgravning. Der henstår nogle foderhuse på voldstedet. Bør nævnes ved lejlighed. Bevoksning: 1988: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumVoldstedet er græsklædt mod nord og helt dækket af træer/krat mod syd.
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2018
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links