Oversigt fra NV d. 7-11-2017
.
Informationstavle
.
Oversigt fra NV d. 7-11-2017
.

Faktaboks

Kommune
Egedal Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312837
Sted- og lokalitetsnummer
020212-40
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Smørholm. Et på marken, sydøst for Edelgave, liggende ovalt voldsted, 285 fod lang og 215 fod bredt, hvis nordlige del optages af en 14 fod høj banke, der omgives af en grav og en udenom denne på de tre sider opkastet vold. På den fjerde side ad- skiller graven den sydlige lavere del af voldstedet fra banken.

Undersøgelseshistorie

1889
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSlotsbanke Høj, sandsynligvis et middelalderligt Voldsted. Paa Grund af et Vildnis af mandshøje Brændenælder og sammenfiltret Tjørn kunde en nærmere Undersøgelse da ikke foretages. En underjordisk Gang skal fra den [sb.39] have ført hen til Slotsbanke Høj [sb.40].
1905
Uspecificeret aktivitet - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1905
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningEt på marken, sydøst for Edelgave, liggende ovalt voldsted, 285 fod lang og 215 fod bredt, hvis nordlige del optages af en 14 fod høj banke, der omgives af en grav og en udenom denne på tre sider opkastet vold. På den fjerde side adskiller graven den sydlige lavere del af voldstedet fra banken.
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDimensioner iflg. blå kort ikke eftermålt. Særdeles velbevaret og instruktivt. Beliggende i rest af bøgeskov og bevokset med denne. Omkranset af frugtplantage til alle sider. En sanering i form af fjernelse af nedfaldne grene, væltede træer o.l. samt fjernelse af unge og yngre træer vil pynte, men er formålsløs uden sikring af offentlig adgang ad frugtplantagens "hovedvej", der fører tæt forbi voldstedet. Mål: 4,2x85,5x64,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Meget seværdigt og instruktivt voldsted. Ikke offentigt tilgængeligt, men burde være det. I så fald bør sanering foretages. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Vedr. skrivelse, se nr. 3.
1995
Museal prøvegravning - Søllerød Museum, amtsarkæologisk afd.
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links