Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322321
Sted- og lokalitetsnummer
030701-12
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

FRITEXT FOR FREDNR = 3223-21 ********************************************* Torbenfeldts voldsted Voldstedet, som rejser sig af en kunstigt opstemmet sø, falder i to afsnit: borggårdsholmen og staldgårdsholmen. Borggårdsholmen er en ca. 70 x 75 m stor holm med afrundede hjørner og noget buede sider. Kanterne er stensatte. På holmen ligger den trefløjede hovedbygning, der er fredet i kl. A i henhold til bygningsfredningsloven. Resten af holmen er udlagt til have og gårdsplads. Holmens overflade stiger fra kanten ind mod bygningen, hvor den når en højde af 2-3 m over søens vand- spejl. Staldgårdsholmen består af en ca. 50 x 75 m stor trapezformet plads, som på tre sider rejser sig af søen, mens den fjerde, østsiden, for størstedelen er landfast. Den østre kant er sten- sat og hæver sig ca. 2 m over vandspejlet, de øvrige kanter er lavere og græsklædte. Størstedelen af pladsen optages af den trefløjede staldgård og brolagte gårdsplads. På staldgårdens nordside findes en ottekantet tilbygning. Nord og syd for byg- ningerne er der græsarealer, i nord og øst desuden enkelte store træer. De to dele af voldstedet forbindes af en muret bro med 3 bue- slag samt, syd for denne en let gangbro af jern. Fredningen omfatter borggårdsholmen og staldgårdsholmen, idet fredningsgrænsen forløber 1,5 m fra staldgårdens østre længe. Denne fredning berører ikke bygningerne og broerne. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævns, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, påfyldning eller yder- ligere bebyggelse eller på nogen anden måde forstyrres. Vold- stedet må iøvrigt benyttes som have- og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorTorbenfeldt Voldsted, 3,0 x 125,0 x 75,0 m. Jeg har ikke opmålt voldstedet, ser ud til at være som beskrevet på kortet. Jeg var kun på staldgårdsholmen, da baggårdsholmen var aflåst og der ikke blev lukket op, da jeg ringede på. Mål ca. 3 x 125 x 75 m. Alt ser velholdt ud. Ingen ændringer fra kortets beskrivelser. Voldstedet er bygget på holm og næs ud i Torbenfeldt Sø med trefløjet, hvidkalket hovedbygning. Kirke mod Ø ved landevej, hvor der er mulighed for parkering. ** Seværdighedsforklaring ** Stort, velbevaret voldsted i Torbenfeldt Sø.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links