Fagpersonalet på Afdeling for Medicinske Sygdomme på Bornholms Hospital holder konference. Afdelingen er en almen medicinsk afdeling, og her udføres både planlagte og akutte undersøgelser samt behandling af patienter med medicinske sygdomme. Bornholms Regionskommune havde i 2017 132 indlagte patienter pr. 1.000 borgere mod på landsplan 121 indlagte pr. 1.000 borgere.
.

Bornholms geografiske beliggenhed nødvendiggør et hospital på øen. Hospitalets optageområde har knap 40.000 indbyggere, hvilket under normale omstændigheder ikke er nok til at drive et hospital. Dertil skal lægges de omkring 600.000 turister, der hvert år besøger øen.

De første bygninger på Bornholms Hospital blev indviet i Rønne i 1892. Siden er der bygget nyt og til på hospitalet. Seneste ændring er en ny akutmodtagelse på 1.300 m2, som stod færdig i 2016.

Hospitalet kan behandle patienter med almindelige lidelser. Skal patienterne have specialbehandling, transporteres de til København. Især Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet tager sig af den behandling, der ikke tilbydes på øen. Den lægelige bemanding på Bornholms Hospital sker for nogle specialers vedkommende via samarbejdsaftaler og konsulentfunktioner med regionens andre hospitaler, fx kan kræftpatienter få medicin under vejledning fra kræftafdelingen på Rigshospitalet. Telemedicin giver desuden mulighed for at tilbyde specialistbehandling, uden at patienterne skal til København.

I 2010 fik hospitalet en helikopterlandingsplads, der gør det muligt hurtigt at transportere patienter fra Bornholm til Rigshospitalet og andre hospitaler på Sjælland. Region Hovedstaden gav i 2016 hospitalet status som et udviklingshospital med henblik på at styrke samarbejdet med kommunen og almen lægepraksis om bedre patientforløb.

På hospitalet er der en fødeafdeling, hvor der fødes omkring 250 børn pr. år.

Der er i 2018 knap 100 sengepladser på hospitalet.

Videre læsning

Læs mere om sundhed på Bornholm

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg