Bornholm Kunstmuseum blev indviet i 1993, udvidet i 2003, og endnu en udvidelse og sammenbygning med Bornholms Museum er planlagt. Derved samles de to museer, der begyndte som ét i 1896, igen. I forgrunden ses Hein Heinsens skulptur Havet, geometrien og kroppen fra 1993 udført i Rønne Granit.

.
Turister har vovet sig ud på den dramatiske klippekyst neden for Helligdomsklipperne ved Bornholms Kunstmuseum.
.

Bornholms Kunstmuseum beliggende ved Helligdomsklipperne, 6 km nord for Gudhjem, er Bornholms betydeligste udstillingssted.

Bornholms Kunstmuseum var indtil 1993 en del af Bornholms Museum. Museet baserer sig på maleren Lars Hansens testamente fra 1871, hvor han efterlader sin formue og sine værker til et kommende museum. Tankerne blev dog først realiseret i 1893, da man etablerede Bornholms Museumsforening og i 1896 slog dørene op for Bornholms Museum, som dækkede både kunst og kultur. Kunstsamlingen fik eget statstilskud i 1906, selvstændig status i 1958 og egentlig statsanerkendelse i 1971, dog frem til 1993 stadig i et tæt bygningsfællesskab med det kulturhistoriske museum.

I 1990 udskrev Bornholms Amtsråd en arkitektkonkurrence om et nyt kunstmuseum. Konkurrencen blev vundet af Fogh & Følner Arkitektfirma A/S (Johan Fogh og Per Følner), og museet blev indviet i 1993. Fogh & Følner forestod også en udvidelse i 2003. Bygningskroppen, der egentlig består af ti enkeltbygninger forbundet med en glasoverdækket »gade«, er inspireret af de snoede gadeforløb i de små bornholmske kystbyer og sikkert også af sydeuropæiske trappebyer.

Helligdomsklipperne, hvor museet ligger, var i middelalderen kendt for Sankt Trinitatis-kapellet og en helbredende kilde. Som et ikonisk træk for museet springer et kildevæld i foyeren og løber gennem en smal rende af granit ned gennem museets tre etager.

Museets samling blev efter 2. Verdenskrig koncentreret omkring kunst med relation til Bornholm og spænder historisk fra 1800-tallet og frem til i dag med hovedfokus på det moderne gennembrud i begyndelsen af 1900-tallet.

I samlingen findes en række værker af de kunstnere, der enten var født på Bornholm, fx Michael Ancher, Kristian Zahrtmann, Oluf Høst og Emil Westman Hertz, eller som opsøgte Bornholm og Christiansø, bl.a. Karl Isakson, Edvard Weie, Olaf Rude og Niels Lergaard, og, blandt de nyere, Inge Lise Westman. Samlingen rummer også en række betydelige værker af kunstnere med mere perifer tilknytning til øen som fx Richard Mortensen og Erik Ortvad samt kredsen omkring Cobra-gruppen.

Museet rummer en betydelig samling af skulpturer af bornholmsk relaterede kunstnere som Erik Thommesen, Sonja Ferlov Mancoba, Søren Georg Jensen, Ole Christensen og Jun-Ichi Inoue. Desuden findes en omfattende studiesamling af Jørgen Haugen Sørensens værker og en stor samling keramik af bl.a. L. Hjorth, Gertrud Vasegaard, Lisbeth Munch-Petersen, Hans Munck Andersen og Gerd Hiort Petersen. Også de mange glasværksteder på Bornholm er repræsenteret i samlingerne, ligesom museet har sølvarbejder af bl.a. Carl Christian Fjerdingstad og Mogens Bjørn-Andersen. Museet er ligesom ved stiftelsen ejet af Bornholms Museumsforening med en medlemsskare på ca. 3.000 personer.

Videre læsning

Læs mere om Udstillingssteder på Bornholm

Se alle artikler om Billedkunst