Vasketøjet hænger til tørre i haven på Erichsens Gård, der er en del af Bornholms Museum. Det ældste af Erichsens Gård er fra 1807, men gården fik først sin nuværende betegnelse fra en senere ejer, kancelliråd Thomas Erichsen, der købte gården i 1839. Erichsens Gård blev fredet i 1919.
.

Bornholmerure. Empirebornholmerens hovedtype (tv.) kaldes for en hanbornholmer eller manden. Frøkenen (i midten) er rund med en overbygning, mens konen (th.) har helt rundt hoved med en silhuet, der ligner en bornholmerkone med det traditionelle hovedtøj, nøllen. Fra Bodil Tornehave, Bornholmske Urmagere, Kreditforeningen Danmark, 1983.

.

Bornholms Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, som rummer udstillinger om øen fra dens righoldige oldtid til i dag. Her vises nogle af de mange fund fra arkæologiske udgravninger på Bornholm siden slutningen af 1800-tallet, mens afdelingen for nyere tid bl.a. omfatter en repræsentativ samling af bornholmerure og værktøj fra den lokale urproduktion.

Den museumsforening, der stiftede museet i 1893, står stadig som ejer og er med sine ca. 3.000 medlemskaber en af landets største. I dag omfatter museet fire besøgssteder, som foruden selve det kulturhistoriske museum i Rønne også tæller Hjorths Fabrik i Rønne, Landbrugsmuseet Melstedgård/Gaarden – Bornholms Madkulturhus ved Gudhjem og Erichsens Gård i Rønne. Ved Erichsens Gård ligger en mellemstor byhave, anlagt til købstadshuset af major Henning Pedersen i 1800-tallet. Havens landskabeligt slyngede grusgange afgrænses af lave kantplanter omkring bede med tidstypiske køkkenurter, stauder og sommerblomster, frugt- og prydbuske samt frugttræer og store, usædvanlige prydtræer.

Siden 2003 har Bornholms Museum desuden været ansvarligt for driften af Kastellet, et forsvarshistorisk museum i Rønnes sydlige udkant. I 1993 blev billedkunstafdelingen udskilt fra Bornholms Museum, og Bornholms Kunstmuseum opført i Rø. Kunstmuseet er også statsanerkendt og ejes fortsat af museumsforeningen. Det kulturhistoriske museum skal flyttes til Rø og sammenlægges med kunstmuseet under navnet Bornholms Museumscenter og efter planen åbne i 2021.

Videre læsning

Læs mere om Kulturhistoriske museer og kulturarv på Bornholm

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv