Borren er den eneste spærremursborg i Danmark anlagt i kampesten, før tegl blev anvendt som byggemateriale. Konge- eller Hvideslægten antages da også at stå bag opførelsen af borgen. Detektorfund daterer funktionsperioden til ca. 1150‑1200, men fund af rideudstyr fra 1300-tallet indikerer, at Borren senere fandt anvendelse som hestestutteri eller træningsområde for ryttere. Ruinen omfatter en ca. 170 m lang spærremur, dvs. en mur der omkranser et tårn, af kampesten lagt i mørtel. Cirka 100 m længere mod syd ligger ruinen af et rundt tilflugtstårn af kampesten med en diameter på 8,75 m. Tårnet bærer spor af at have været delvis omgivet af en nord-syd-gående vandfyldt voldgrav. I området mellem tårnet og spærremuren er der fundet spor af træbyggede huse.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Odsherred Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder