Befolkningsudviklingen i Borup 1921-2021.
.
Hovedgaden i Borup var og er den centrale linje mellem den gamle landsby og den nye stationsby. Mange af husene er opført i årtierne omkring år 1900 med klassiske stationsbybygninger med forretning i stueetagen og beboelse på førstesalen. I dag benyttes flere stadig som mindre butikker og restauranter.
.
Befolkning og areal i Køge Kommunes byer med mindst 200 indbyggere (2021). * Lille Skensved: En lille del ligger i Solrød Kommune, resten i Køge Kommune. ** Vedskølle: En lille del ligger i Stevns Kommune, resten i Køge Kommune.
.

Borup er kommunens næststørste by med en befolkning på 4.699 og et areal på 2,6 km2. Fra byen er der mod øst 14 km til Køge, mod nord 18 km til Roskilde og mod vest 13 km til Ringsted. Borup ligger i et dalstrøg langs Kimmerslev Møllebæk i et let bakket morænelandskab mellem Borup Sø og Kimmerslev Sø.

Stationen blev anlagt næsten 1 km syd for landsbyen, men nogle årtier senere var landsby og stationsby vokset sammen langs Hovedgaden, der er kantet med karakteristiske stationsbyhuse vekslende med nyere huse. De fleste forretninger ligger langs Hovedgaden eller ved de tilstødende gader.

Indtil 1950’erne var den lange, smalle by syd for kirken afgrænset af banen mod vest og Bækgårdsvej i øst. Kvarteret syd for Møllevej er anlagt med parcelhuse i 1960’erne og nord for Møllevej med etageblokke og rækkehuse i 1980’erne. Efter 00’erne har bebyggelsen spredt sig øst for Kimmerslev Møllebæk med villaer og rækkehuse, og i 2020’erne er nye boligarealer blevet udlagt øst og nordøst for byen, mens et nyt byområde er ved at tage form ved Møllebanken. Borup er i dag en bosætningsby med en befolkning, der fortrinsvis arbejder i andre byer.

Stednavnets betydning

Stednavnet Borup er nævnt første gang *1241 (afskrift anden halvdel af 1600-tallet) i formen Bothorp. Ældste form i originaldokument dateret 1347 er den samme. Yngre former er fx ca. 1455 Kirke Boerop, 1502 Boroppe, og matriklen 1688 har formen Boerup. Forleddet er formentlig substantivet gammeldansk »bo, gård, bebyggelse«. Efterleddet er substantivet torp »udflytterbebyggelse«. Der findes mange bebyggelser kaldet Borup, og navnet er muligvis identisk med et af de to substantiver sammensat appellativ, gammeldansk *bōthorp, med betydningen »(en bestemt type) bebyggelse«. Formen med tilføjelsen Kirke afspejler adskillelse fra (Lille eller Kride) Borup ved Osted.

Mere om stednavne i kommune

Det centrale Borup, 2020. Kortet viser kirken, Borup Skole og stationen, hvor apoteket er flyttet ind i den tidligere stationsbygning. Handelslivet foregår navnlig i butikscenteret ved Hovedgaden. I det tidligere rådhus på Møllevej er i dag indrettet Borup Kulturhus og Lokalhistorisk Arkiv. Biblioteket og Borgerservice ses på Parkvej. Kimmerslev Sø er en del af Borups rekreative område med muligheder for badning, fiskeri og sejlads. En såkaldt Hjertesti løber rundt om søbredden. Nord for kortudsnittet ligger Boruphallen og byens idrætsanlæg.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Køge Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer