Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332315
Sted- og lokalitetsnummer
030318-53
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Kultanlæg, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 6401 f.Kr.); Kulturlag, Stenalder (dateret 4200 f.Kr. - 3800 f.Kr.)

Original fredningstekst

Areal med bo- og offerpladser fra stenalderen. sb 23 og 53 bopladser - nu (1988) afsat fredet i sognebeskrivelsen. sb 43 og 52 (løsfundssignatur) afsat ikke fredet. Alle 4 fundsteder ligger inden for arealet for 3323:15.

Undersøgelseshistorie

1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBo- og Offerplads.
1960
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Det fredede areal dækker også sb.32, 43 og 52].
1973
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1973
Genstand registreret i privateje - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid6 genstande fra Åmosen fundet i plovfuren og ved uddybning af åen. Samlingen består af 1 hel fiskekrog, 16 cm lang benod, 2 lystertænder, fragment af rørknogleøkse samt ant. glittestok.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorØgårde (mark med bo- og offerpladser fra stenalderen). Marken er afgrænset af gærde og hegn og var tilsået med vintersæd. Er det muldharvning? Anders F. sagde det betød at grave tørv - ikke tilfældet. Der var indrettet lidt køkkenhave umiddelbart Ø for gammel staldbygning (Ø for haven), areal ca 10x10 m. I ældre grusgrav stod gamle skure (NM' udgravninger? Ja!), SØ for haven. Mark Ø for denne ligger som græsgang (er det denne, der er fredet??) nej. Marken ligger lavt i terræn og hælder svagt ned mod Halleby å - den er ret flad, men der findes dog mindre terrænforskelle. En ret ringe markvej fører ud til marken fra NV. Målt ud fra 4-cm kort. Anders Fischer fortalte at vandstanden var sænket af Hedeselskabet. ** Seværdighedsforklaring ** Engareal med mesolitisk boaættelse ved Halleby-/Åmose å.
2008
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2008
Museal prøvegravning - Holbæk Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Kultanlæg

Man ved ikke meget om bronzealderens religiøse ceremonier, men i flere tilfælde er der fundet gådefulde anlæg, der tyder på en form for dødekult. Under nogle få gravhøje har man således observeret mærkelige rammer bygget af mindre sten. Sandsynligvis har de været anvendt ved ritualer i forbindelse med den første begravelse og forud for opførelsen af gravhøjen. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links