Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
31231
Sted- og lokalitetsnummer
030707-25
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr. nr. 6 h (1950: 6k) Tingl.: 8/1 1920 gdr. Martin Hansen, Kundby. Diplom Afmærkn.: MS, 1920 H. Kjær. Høj på Gedebjerg, 4 x 30 m. Toppen let affladet. Flade sænk- ninger i S. Sø. og NV. 1950: I nord ca. 1/6 af højen skredet ud. Sløjfet 23/9 1985 / SVH

Undersøgelseshistorie

1891
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa "Gedebjerg", marqueret med 145' paa Genralstabens Kort "Kalundborg" (l:80.000): En Høi, bestaaende af Sand, 11 1/2' høi, 75' i Diameter.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj på Gedebjerg, 4 x 30 m. Toppen let affladet, flade Sænkninger i S., SØ. og NV. I N. ca. 1/6 af højen skredet ud.
1949
Grus-/sandgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1/6 af Højen bortgravet 1949. I Snittet ses Enden af en Grav (ant. Æ.B.), et Skaar af en Urnepot og et andet Skaar med brændte Ben. I Fylden Flintafslag. Dekleration om fredning af 8/1 1920 aflyst. Et mindre areal, hvorpå højen er beliggende særskildt matrikuleret under matr. nr. 6 k af Torslunde by, Kundby s. og denne parcel fredet. Højen delvis restaureret. Højen frigivet 16/7-51. Udgravet 1951.
1949
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1949
Analyser af materiale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links