oversigt, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292361
Sted- og lokalitetsnummer
030403-82
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1101 f.Kr.)

Original fredningstekst

Stenkredse. Bestående af to koncentriske stenkredse med en diameter på henholdsvis 4 og 14 m. I den inderste kreds vender stenenes flader indaf, i den yderste vender de udad. Begge cirkler er komplette. Mellem dem ligger flere sten i et ikke synligt mønster.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHen imod Lodden sø Hjørne findes en Sandplet, hvorpaa ses nogle ved Vinden blottede Ildsteder af sammenhobede Stene, ildskjørnede og med Kul imellem. Der ligger talrige Skaar strøt omkring dem i Sandet, som synes at tilhøre Stenalderen, navnlig fandtes et Skaar, hvis Sirater bestemt henfører det til Stenalderen. Tilmed forekom enkelte Flintspaaner.
1938
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSikkert Jernalder.[Jvnf. sb.185 og 260. De tre sb.nr. ligger på samme matr.nr., men har ellers ikke noget tilfælles].
1938
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStedet synes at være en overpløjet Høj.
1956
Privat opsamling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSmst. tykn. sl. Økse, 1 Spaanskraber, 1 Knude, Bopladsfund.
1956
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1965
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEfter fjernelsen af overjorden fremkom der, to helt komplette stencirkler. Den ydre var lidt over 16 meter og den indre 4 meter i diameter. På fladen mellem stencirklerne enkelte mørke pletter og trækulsholdige nedgravninger. Ingen sten i anlægget blev fjernet eller flyttet i forbindelse med undersøgelsen. På en af stenene var et tydeligt skåltegn. Mod sydvest udenfor den ydre stenring fandtes et kulturlag og en grube fra førromersk jernalder (C 43427-433). Undersøgelsen viste, at anlægget tilhører en sen bronzealderbegravelse, der overlejres af en førromersk boplads. Hvornår centralgraven er forstyrret kunne ikke entydigt fastlægges, men det kan være sket allerede i oldtiden. (Beretning på Nationalmuseet).
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenkredse. Bestående af to koncentriske stenkredse med en diameter på henholdsvis 4 og 14 m. I den inderste kreds vender stenenes flader indad, i den yderste vender de udad. Begge cirkler er komplette. Mellem dem ligger flere sten i et ikke synligt mønster.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links