Når vestenvinden blæser vinkelret på Bovbjerg Klint, presses luften op og fanges af paraglidernes vingeformede skærme. I baggrunden ses et par af de mange høfder, der findes langs hele klinten for at beskytte den mod erosion.
.

Ud mod Vesterhavet ligger den 5 km lange og op til 42 m høje Bovbjerg Klint. I den centrale del af klinten neden for Bovbjerg Fyr kan man se, hvordan isen som en bulldozer har skubbet jordlagene op i skråtstillede og foldede lag.

Bovbjerg Klint består af hældende lag af smeltevandssand og -grus samt moræneler fra de tre seneste istider, Elster, Saale og Weichsel.

Kysterosionen foran Bovbjerg har bidraget med materiale til opbygningen af både Limfjordstangerne Harboøre Tange og Agger Tange samt Thorsmindetangerne.

I Bovbjerg Klint kan man kan man se, hvordan isens bevægelser under sidste istid har skubbet og foldet jordlag fra de seneste tre istider. Vesterhavet æder sig gradvis ind i klinten, og for at dæmpe den stadige erosion er der for foden af klinten opført kystbeskyttelse i form af høfder.

.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Lemvig Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster